محل:اروپا

ریجن:اروپا

وضعیت رنکینگ جهانی: هفتمین تیم دوتا۲ جهان

مربیان:Lee “Sun Bhie” Jeong-jae

کاپیتان تیم :puppey

مدیر:Cyborgmatt

اسپانسر :nVIDIA

درآمد کل:$۴,۴۷۹,۰۸۰

بازیکنان:midone, ace, puppey, fata, yapzor

سال تأسیس :۲۰۱۴-۰۸-۲۷

دستاورد ها :

۲۰۱۶-۳-۶:major2016 کسب مقام اول

۲۰۱۵-۱۱-۲۱:major2105 کسب مقام دوم

۲۰۱۵-۱۱-۱:nanyang کسب مقام اول

۲۰۱۵-۱۰-۱۸:mlg world کسب مقام اول

۲۰۱۵-۸-۶:international2015 کسب مقام ۷-۸

۲۰۱۵-۶-۲۱:esl one کسب مقام اول

۲۰۱۵-۶-۷:league spiring کسب مقام اول

۲۰۱۵-۵-۱۷:summit3 کسب مقام اول

۲۰۱۵-۲-۸:asia championship کسب مقام سوم

۲۰۱۴-۱۲-۲۱‌:xmg Captains کسب مقام اول

تقریبا میتوان گفت تیم Secret در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ بد بوده و خوب عمل نکرده است. این تیم نتوانسته نتایج مطلوب خودش را بدست آورد و میتوان گفت بزرگترین موفقیت این تیم در سال های اخیر پیروزی در مسابقات ROG Masters 2016 بوده که در کوالا لامپور برگذار شده بود. حتی در این مسابقه هم تیم های قدری شرکت نکرده بودند و نمیتوان گفت پیروزی در این مسابقات کار سختی بوده است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here